Možete li zamisliti kafu sa prijateljicom bez tračarenja?

Nedavno sam od koleginice mejlom dobiia priču koja me navela na malo istraživanje u vezi sa tračarenjem. Možete li da zamislite kafu sa najboljom drugaricom bez čuvene rečenice: Znaš li šta sam čuia..,? Teško. Ako je za utjehu, spadate u većinu: naučnici smatraju da je gotovo nemoguće da dve osobe vode razgovor, a da ne pominju treću. Prostije rečeno: Ijudi vole da pričaju o drugim Ijudima i čuju nešto o njima tj. da tračare i, iako se smatra nepristojnim i društveno neprihvatljivim, to je nešto što svi rade.
tracanjeTračarenje je poznato od davnina, među svim generacijama (čak i među djecom), među ženama i muškarcima, s tim što za žene važi da vole da dijele informacije sa širim krugom ijudi, dok muškarci takve razgovore ostavljaju samo za najbliže. Smatra se da tračarenje nije loše, dokle god time nikome ne nanosite štetu (mada, možemo li to sa sigumošću da znamo?). Sa druge strane, istraživanja pokazuju da su osobe sklone tračarenju nezadovoljnije sobom od osoba koje razgovaraju o onome što je njima važno i što uključuje lična saznanja.
Tračevi su neizbježni i među kolegama; profesor jednog američkog univerziteta je, proučavajući tračeve u poslovnom okruženju, zaključio da, ako se radi o priči koja nije sračunata na to da nekoga povrijedi, na tračeve možemo giedati kao na strateško razmjenjivanje informacija… U današnje vrijeme, opasnost koju nose tračevi veća je nego ikada ranije jer se, zahvaljujući internetu, smatra da je dovoljan jedan minut da informacija obiđe svijet. Informacija može biti tačna, ali i ne mora. I zato, prije nego što sa drugaricom ili koleginicom počnete sa strateškom razmjenom informacija, razmislite o posljedicama do kojih određena informacija može da dovede.

Edukacija: Profesionalni vlasuljar i frizer. Usavršavanje: 2010.godine Usavršio Nadogradnju kose (keratin, clip on, šivenje) Hobi: Pisanje o kosi i preparatima za kosu.

Posetite Frizerski Portal!

efriyerlogo